NL | EN
"Plannen zijn niets. Planning is alles."
- Dwight D. Eisenhower -

Vraag en Aanbod

" Hoe krijg ik de knelpunten van mijn project inzichtelijk? "

Het aanbod van Floris Groeneveld:

Allereerst is het belangrijk dat de planning goed is opgezet. Alle activiteiten zijn door middel van relaties aan elkaar verbonden. (Bijv. de activiteit "voorbereiding" moet klaar zijn voordat we kunnen beginnen met de activiteit "uitvoering"). Als deze relaties zijn aangebracht is het duidelijk wat het kritieke pad is. Dit is de keten van activiteiten met de langste doorlooptijd. Vervolgens is het belangrijk om regelmatig de juiste voortgang te verzamelen en de planning door te rekenen. Hieruit volgt iedere keer het kritieke pad of paden. Afhankelijk van de voortgang kan dit iedere keer een ander pad zijn.